• ПРЕГЛЕД •

индивидуални тренировки

Видим прогрес се забелязва още след първите 5-10 занимания, като в рамките на един полусезон (около 30 тренировки) представянето на футболиста за отбора му се повишава с поне едно ниво!